Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

Badanie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka wraz z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem badania jest diagnoza możliwości rozwijania usług środowiskowych w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Spostrzeżenia, uwagi seniorów, osób z niepełnosprawnością czy niesamodzielnych są dla nas bardzo ważne. W oparciu o wyniki naszego badania w najbliższych latach realizowane będą strategie polityki społecznej, w tym deinstytucjonalizacji, w których głos usługobiorców powinien być brany pod uwagę.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki gromadzone są automatycznie z zbiorze po kliknięciu na ostatnim ekranie w „Wyślij wypełnioną ankietę”.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny do 28 sierpnia 2023 r.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety wystarczy kliknąć w odpowiedni link.

Dla osób niesamodzielnych: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).