Ankieta dotycząca Instalacji Grzewczych

 

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń zapraszamy do wypełnienia Ankiety. Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Wszystkie Osoby zainteresowane tematem proszę o pilne i rzetelne wypełnienie Ankiety.

Składanie Ankiet do 4 stycznia 2019 r., Urząd Gminy Jabłoń pok. Nr 4.
Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy Jabłoń, bądź pobrać poniżej.


ANKIETA DOTYCZĄCA INSTALACJI GRZEWCZYCH 
- POBIERZ

Urząd Gminy Jabłoń