Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

- AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ -

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-11-19
Odpowiedź Ministra i Rozwoju Wsi w sprawie dotyczącej wniosku o pomoc dla części właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Jabłoń.
 W odpowiedzi na pismo z dnia 10 października br. znak SOI.033.20.2018 w sprawie dotyczącej wniosku o pomoc dla części właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Jabłoń utrzymujących do 50 sztuk świń, przedstawiam poniższe stanowisko.... POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-10-10
Wystąpienie Wójta Gminy Jabłoń do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia pomocy rolnikom utrzymującym 50 sztuk świń - 
W związku z administracyjnym wykluczeniem z możliwości uzyskania pomocy części właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Jabłoń utrzymujących do 50 sztuk świń, zwracam się z prośbą o objęcie faktyczną pomocą tych producentów trzody chlewnej.... POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-10-05
Zaproszenie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkanie z rolnikami dotkniętymi skutkami ASF - 
W nawiązaniu do spotkania z dnia 19.09.2018 r. Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami rolników z Gminy Jabłoń przy udziale Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czamka zapraszam Pana Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkanie z rolnikami dotkniętymi skutkami ASF w Gminie Jabłoń... POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-08-29

ROZPORZĄDZENIE NR 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f oraz na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.), w celu uchylenia restrykcji... POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-08-24
ODPOWIEDŹ NA PISMO Z DNIA 23 LIPCA 2018 r. W SPRAWIE POSTULATÓW ROLNIKÓW GMINY JABŁOŃ 
- W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2018 r. znak: S01.033.9.2018 w sprawie postulatów rolników Gminy Jabłoń uprzejmie informuję, co następuje. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z poźń. zm.) za świnie zabite lub poddane ubojowi z nakazu ... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-08-23
WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ NADLEŚNICTWA RADZYŃ PODLASKI 
- Wnioskuje o dokonanie korekty rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2018/19 poprzez zwiększenie o 100% minimalnej ilości odstrzału dzików... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-08-21
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z ROLNIKAMI I ICH WNIOSKAMI 
- W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Dawidach w gm. Jabłoń odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego z Wójtem Gminy Jabłoń i z rolnikami z tej gminy dotkniętymi skutkami ASF w stadach trzody chlewnej hodowanych w szczególności w Dawidach i w Gęsi.... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-08-02

PISMO Z PROŚBĄ O WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI - Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu przedstawicieli rolników powiatu parczewskiego, radzyńskiego, bialskiego i łukowskiego kieruje do Pana list otwarty o przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie Gminy Jabłoń... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-23

KOLEJNE POSTULATY ROLNIKÓW - W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, przesyłam Panu Ministrowi kolejne postulaty rolników dotyczące potrzeby pilnych zmian prawnych: udokumentowanie w formie decyzji w dniu szacowania strat w gospodarstwie w którym wykryto wirusa ASF, kwoty odszkodowania oraz warunków i terminów wypłaty... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-23
Zaproszenie skierowane do Ministra Rolnictwa - W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie kraju oraz wynikające z tego powodu problemy społeczne związane z przyjętymi metodami zwalczania wirusa choroby zakaźnej w imieniu rolników zapraszam Pana Ministra na spotkanie z rolnikami do naszej Gminy... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-16
KOLEJNE OGNISKO ASF! (dziewiąte w gminie Jabłoń) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2018 r. o godz: 14:46 z badań nr. P/18/38886 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-09
KOLEJNE OGNISKO ASF! (ósme w gminie Jabłoń) - 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 07 lipca 2018 r. o godz. 15.50 wynikiem badania nr P/18/37608 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-05

KOLEJNE OGNISKO ASF! (siódme w gminie Jabłoń) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 05 lipca 2018 r. o godz. 12.35 wynikiem badania nr P/18/37001 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-04
KOLEJNE OGNISKO ASF w powiecie parczewskim (Podedwórze) - 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 04 lipca 2018 r. o godz.10 :45 wynikiem badania nr P/18/36690 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Podedwórze, 21-222 Podedwórze, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-03

KOLEJNE OGNISKO ASF! (szóste w gminie Jabłoń) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 03 lipca 2018 r. o godz. 10.30 wynikiem badania nr P/18/36387 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-28

ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późń. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 19 czerwca 2018 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Dawidy, gmina Jabłoń (powiat parczewski), w dniu 20 czerwca 2018 r. ognisk tej choroby w miejscowościach Lubiczyn, gmina Dębowa Kłoda (powiat parczewski) i Rozwadówka... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-27
KOLEJNE OGNISKO ASF (Makoszka - Dębowa Kłoda)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 23.00 i wynikiem badania nr P/18/34915, wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Makoszka , 21-211 Dębowa Kłoda, powiat parczewski... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-27

KOLEJNE OGNISKO ASF (Rusiły - Podedwórze)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 23.00 i wynikiem badania nr P/18/34914, wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Rusiły , 21-222 Podedwórze, powiat parczewski... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-25

KOLEJNE OGNISKO ASF (piąte w gminie Jabłoń)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2018 r. o godz. 19.10 i wynikiem badania nr P/18/34325, P/18/34326 i P/18/34327 i wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy , 21-205 Jabłoń, powiat parczewski... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-25

KOLEJNE OGNISKO ASF (Kodeniec - Dębowa Kłoda)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2018 r. o godz. 19.10 i wynikiem badania nr P/18/34323 i P/18/34324 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Kodeniec , 21-211 Dębowa Kłoda, powiat parczewski,... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-24

KOLEJNE OGNISKO ASF (Podedwórze)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 21.55 wynikiem badania P/18/34202 i dnia 24 czerwca 2018 o godz. 19.10 wynikiem badania P/18/34322, wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Podedwórze , 21-222 Podedwórze, powiat parczewski... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-21

KOLEJNE OGNISKO ASF (Lubiczyn - Dębowa Kłoda)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 11:20 wynikiem badania nr P/18/33335 oraz o godz. 13:10 wynikami badań nr P/18/33367, P/18/33369, P/18/33368, P/18/33365 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Lubiczyn, 21-211 Dębowa Kłoda, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-20

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późń. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 7 czerwca 2018 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w powiecie parczewskim w miejscowości Puchowa Góra, gmina Jabłoń oraz w dniu 15 czerwca 2018 r... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-20
KOLEJNE OGNISKO ASF (czwarte w gminie Jabłoń)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 20.50 wynikiem badania nr P/18/33229 i P/18/33230 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie położonym w miejscowości Dawidy, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-18
KOLEJNE OGNISKO ASF (trzecie w gminie Jabłoń)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 22:30 wynikiem badania nr P/18/32619 wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie, położonym w miejscowości Kolano Kolonia, 21-205 Jabłoń, powiat parczewski... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-14
HODOWCY ŚWIŃ I BYDŁA W GMINIE JABŁOŃ (INFORMACJA ASF) 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie w związku z wystąpieniem dnia 08.06.2018 ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Puchowa Góra informuje... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-14
ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-06-07

KOLEJNE OGNISKO ASF (drugie w gminie Jabłoń). Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym, położonym w miejscowości Puchowa Góra... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-04-11
Zniesienie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wyznaczonego wokół ogniska ASF w Gęsi. Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-03-26
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018r. cały teren Gminy Jabłoń został włączony do obszaru zagrożenia (tzw. strefa niebieska). W związku z powyższym w przypadku uboju świń na użytek własny konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych krwi w kierunku ASF... -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-03-22
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w PARCZEWIE dotyczący zakwalifikowania Gminy Jabłoń do obszaru zagrosżenia (tzw. niebieskiej strefy) - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-02-27
ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c i 8e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn.zm., Dz.U. 2018 poz. 50) w związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w miejscowości Gęś, gm. Jabłoń, powiat parczewski zarządza się, co następuje: - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-11

ASF - Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika - Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-08

ASF! - GMINA JABŁOŃ OD DZISIAJ W "CZERWONEJ STREFIE" - DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-12-05

WAŻNE INFORMACJE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ - ASF - Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wynikające z rozporządzenia z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 711 z późn. zm.) - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-17
KDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 
z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5589) - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-14

KOLEJNE OGNISKO ASF (trzecie w powiecie parczewskim). Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 09.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-14

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z: - wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w powiecie parczewskim, gmina Podedwórze, w miejscowości Mosty. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-07
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO APELUJE!
ZNALAZŁEŚ martwego dzika innego niż zabity w wypadku komunikacyjnym? ZGŁOŚ ten fakt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Za każde zgłoszenie DOSTANIESZ 200 zł. - 
CZYTAJ WIĘCEJ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-07
KOLEJNE OGNISKO ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 06.08.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-04

ROZPORZĄDZENIE NR 1POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień i Sosnowica. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.... - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-02

ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605), w związku z wyznaczeniem w dniu 28 lipca 2017 r. ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mosty, gmina Podedwórze. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-08-01

Z A W I A D O M I E N I E
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zawiadamia, że w dniu 28.07.2017 r. stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
w gospodarstwie rolnym w Mostach, Gmina Podedwórze, Powiat Parczewski.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-25

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo w sprawie Stanowiska Samorządu Gminy Jabłoń, które zostało wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Jabłoń w dniu 11 lipca 2017 r. - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-25

Spotkanie dotyczące ASF
Informujemy, że Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk zaprasza na spotkanie, które skierowane jest do rolników z terenów powiatu bialskiego i powiatów ościennych dotkniętych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Spotkanie ma służyć omówieniu aktualnej, trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem i nieustannym rozwojem choroby. Jego celem ma być również przedstawienie i omówienie sposobów walki z wirusem oraz mechanizmów pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych ASF. Podczas spotkania przewidziane są wystąpienia gości oraz pytania i dyskusja. Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-12
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie udostępnił informację:

Obszar ochronny - wymagania dla hodowców trzody chlewnej -
POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

2017-07-12
Stanowisko Samorządu Gminy Jabłoń wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Jabłoń w dniu 11 lipca 2017 r. w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej.

STANOWISKO SAMORZĄDU GMINY JABŁOŃ -
POBIERZ

Stanowisko zostało przesłane wg poniższego rozdzielnika

Rozdzielnik:
1. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Pan Jan Szyszko Minister Środowiska.
3. Pan Adam Abramowicz Poseł na Sejm RP.
4. Pani Agata Borowiec Poseł na Sejm RP.
5. Pani Marcin Duszek Poseł na Sejm RP.
6. Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP.
7. Pani Beata Mazurek Poseł na Sejm RP.
8. Pan Piotr Olszówka Poseł na Sejm RP.
9. Pan Grzegorz Raniewicz Poseł na Sejm RP.
10. Pan Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP.
11. Pan Jan Szewczak Poseł na Sejm RP.
12. Pani Genowefa Tokarska Poseł na Sejm RP.
13. Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP.
14. Pan Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP.
15. Pan Grzegorz Bierecki Senator RP.
16. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Sejmu.
17. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Senatu.
18. Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski.
19. Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.
20. Pan Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii.
21. Pan Jerzy Maśluch Starosta Parczewski.
22. Pan Dariusz Suchodolski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie.
23. Piotr Burek Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
24. Pan Bernard Chilczuk - Kierownik PZDR w Parczewie.
25. Koło Łowieckie nr 49 „Daniel” w Parczewie.
26. Koło Łowieckie nr 76 „Jeleń” w Parczewie.
27. Koło Łowieckie nr 51 „Szarak” w Wisznicach.
28. Koło Łowieckie nr 149 „Wiarus” w Lublinie.
29. Koło Łowieckie nr 83 „Lis” w Nowym Holeszowie.
30. Polski Związek Zawodowy Rolników.
31. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".
32. Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona".
33. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
34. Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna".
35. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni".
36. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP.
37. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.
38. Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa "Solidarność Wiejska".
39. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "REGIONY".
40. Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych.
41. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.
42. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".
43. Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
44. Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność".
45. Forum Związków Zawodowych.
46. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność '80.
47. Krajowy Sekretariat Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ Solidarność '80.

_______________________________________________________________________________________________________________