Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś

Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 103754L w miejscowości Gęś”. W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek o długości 700 mb. z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w 2020 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 359 481,24 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 179 740,62 zł.

 

 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy