Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane na drogach gminnych nr 103772 na odcinku około 260 m oraz nr 103749 na odcinku 230 m.

Drogi gminne zostaną wybudowane z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane odcinki o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 5 m, z poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m. Obecnie są to drogi gruntowe o bardzo złym stanie technicznym.

Zadanie obejmie również roboty budowlane na drodze powiatowej NR 1600L na terenie sołectwa Kalinka w kilometrażu roboczym od 14+666 do km 15+989 km. (około 1,32 km). Budowa drogi odbywać się będzie w ramach porozumienia z powiatem parczewskim w zakresie przejęcia drogi w zarząd.


Planowany zakres prac:

  • poszerzenie jezdni do 6 m
  • położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji po obu stronach drogi zostaną odtworzone rowy oraz zostaną wykonane utwardzone pobocza.

Planowana wartość inwestycji: 2 039 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 998 710,00 zł


Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR