Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

W dniu 24 maja 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Jabłoń Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa na realizacje niżej wymienionych inwestycji:


Część 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L
(ul. Lipowa) w m. Jabłoń na odcinku od km 0+000,00 zlokalizowanego na końcu wykonanego włączenia do drogi powiatowej nr 1905 L do km 0+121,07.


Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • inżynieria ruchu
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin wykonania inwestycji: czerwiec 2021
Wartość inwestycji: 67 665,60 zł brutto


Części 2: Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w miejscowości Gęś

I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego

Planowany termin wykonania inwestycji: czerwiec 2021

II etap Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49

Zakres prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • roboty wykończeniowe
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego.

Planowany termin wykonania inwestycji: maj 2022

Wartość inwestycji: 742 936,79 zł brutto


Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w miejscowości Gęś dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy