Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń - Etap II

W dniu 5 kwietnia 2023 r. dokonano odbioru II etapu prac w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń”, zakończyły się prace przy budowie drogi  nr 103769L o dł. ok. 965,50 mb. w m. Kolano oraz przebudowie dr. nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb.

W roku 2023 będą prowadzone dalsze prace na 2 odcinkach dróg gminnych w miejscowościach Kolano i Wantopol oraz na drodze powiatowej Nr 1095L w miejscowości Dawidy. Cała inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km.

Termin wykonania: lipiec 2023

Wartość inwestycji: 4 351 166,77 zł brutto

Wartość dofinansowania: 3 983 074,50 zł

 

Inwestycje pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Urząd Gminy Jabłoń

GALERIA ZDJĘĆ DO ARTYKUŁU:


Droga w Paszenkach

Droga w Paszenkach

Droga w Kolanie

Droga w Kolanie

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy