Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 26.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą ERES Piotr Szymański na wykonanie I etapu inwestycji pn.”Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Jabłoń” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń”.

Planowany koszt inwestycji: 196 800,00 zł brutto w tym 152.000,00 zł dofinansowania


Zakres robót obejmie:
- montaż szafy oświetleniowej sterującej oświetleniem płyty boiska,
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej,
- ułożenie instalacji uziemiającej,
- montaż stóp fundamentowych pod maszty oświetleniowe,
- montaż 4 szt. masztów oświetleniowych stalowych o wysokości 18 m,
- montaż poprzeczników na masztach,
- montaż projektorów oświetleniowych LED o mocy 300W i 400W,
- montaż szaf zasilających maszty oświetleniowe,
- ułożenie kanalizacji kablowej.

Kolejnymi etapami realizacji projektu pn. „ Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” będzie:
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolano-Kolonia linią kablową wraz z 15 słupami oświetlenia, na których będą zamontowane oprawy LED o mocy 98W,
- wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych oświetleniowych o mocach od 70W do 250W na oprawy uliczne LED o mocy 54 W zamontowanych na 159 słupach energetycznych na terenie Gminy Jabłoń - II etap.

Projekt pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.