Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 853,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 33,924 Mg odpadów. Dnia 08.04.2020 r. Gmina Jabłoń podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację powyższego przedsięwzięcia i udzielenie dotacji.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w 2019 r. złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych.

Termin realizacji przedsięwzięcia: lipiec / sierpień 2020 r.