DOM KULTURY+ - EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zakwalifikował się do Programu Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY+ - EDYCJA 2023 i otrzymał dofinansowanie dzięki któremu będzie mógł wesprzeć najciekawsze inicjatywy kulturalne naszych mieszkańców. W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny.

Pierwsza część projektu „Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” będzie polegała na przeprowadzeniu i opracowaniu diagnozy społeczno-kulturalnej, identyfikującej zasoby i oddolne inicjatywy społeczności lokalnej, które w efekcie rozwiną aktywność społeczną, wspomogą rozwój kapitału kulturowego, wzmocnią potencjał naszej instytucji, a także odkryją nieznane talenty drzemiące w naszej społeczności.

W oparciu o rezultaty przygotowanej diagnozy zostanie zorganizowany konkurs na inicjatywy lokalne, które będą realizowane w drugiej części projektu.

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy