Dożynki Gminne w Jabłoniu

 

Lubelskie smakuj życie

 

Dnia 1 września 2019r. roku w Jabłoniu odbyło się Gminne Święto Plonów, którego Partnerem było województwo lubelskie - "Lubelskie Smakuj Życie". Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele pw. św. Tomasza bpa z Wilanowy w Jabłoniu. Liturgia sprawowana była w intencji rolników i tegorocznych plonów. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz korowodu z kościoła na stadion sportowy, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe. Korowód prowadziły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Straży Pożarnych z Jabłonia, Dawidów i Gęsi.

Gospodarz gminy Dariusz Łobejko powitał wszystkich przybyłych na tą uroczystość gości. Następnie przyjął z rąk starostów dożynek bochen chleba, który jest symbolem wszelkich dóbr potrzebnych do życia i owocem ludzkiej pracy, a szczególnie rolników. Wójt dziękując za ten dar otrzymany z rąk starostów powiedział, że z szacunkiem i powagą pochyla się nad nim bo chleb jest symbolem jedności, łączy w sobie wiele ziaren, a poprzez swoją podzielność jest także symbolem braterskiej miłości. Poprosił aby ten chleb podzielić sprawiedliwie, by go nigdy nie zabrakło mieszkańcom naszej Gminy. Po pokrojeniu chleba starostowie dożynek, którymi byli: Katarzyna Sikora z Puchowej Góry i Kamil Korpysz z Kuder, podzielili się nim ze wszystkimi zgromadzonymi. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowały wsie: Jabłoń, Paszenki, Dawidy, Gęś, wspólny wieniec wsi Kolano, Kolano - Kolonii i Holendernii oraz wieniec z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Z pośród nich zabrali głos: Jerzy Szwaj - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego, Artur Jaszczuk - Wicestarosta Powiatu Parczewskiego, który reprezentował Samorząd Powiatu Parczewskiego, Bolesław Borysiuk - Przewodniczący Polskiego Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony" i Mikołaj Kołaciuk - Wójt Gminy Zabrody na Ukrainie, partner w projekcie transgranicznym budowy dróg gminnych. Zostały również przesłane listy okolicznościowe.

Po wystąpieniach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy.
Komisja w składzie: Leokadia Kamola, Bożena Wołos i Wioletta Waszczuk postanowiła przyznać następujące miejsca:
I miejsce - wieś Jabłoń
II miejsce - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
III miejsce ex aequo - wieś Paszenki i wieś Dawidy
Ponadto postanowiła wyróżnić wieś Gęś i wspólny wieniec wsi Kolano, Kolano - Kolonia i Holendernia

Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń wręczył nagrodzonym i wyróżnionym nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek i Kapela Ciotki Teresy z Kolana.

Zostały również rozstrzygnięte konkursy KRUS o bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych przeprowadzone przez Grażynę Łobejko - specjalistę ds. prewencji placówki terenowej KRUS w Parczewie. W trakcie trwania dożynek można było odwiedzać stoiska regionalne, w których znajdowały się przeznaczone do degustacji różnego rodzaju potrawy tradycyjne jak i nowoczesne wykonane przez mieszkańców gminy.

Całe rodziny, a w szczególności dzieci mogły skorzystać z przygotowanych dla nich animacji i konkursów, zaś w godzinach popołudniowych na scenie wystąpił Kabaret QQ na Muniu oraz zespoły: Colombo, Fires i Avinion Dance. Uroczystości związane ze Świętem Plonów mają bogatą tradycję ludową w naszej Gminie, są ważnym elementem integracyjnym społeczności. Każde uroczystości budzą w mieszkańcach gminy poczucie dumy z miejsca zamieszkania i są inspiracją do inwestowania w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu.

Święto nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe poszczególnych firm za które organizatorzy dziękują. Wsparcia udzielili: Usługi Inwestycyjne , Janiszek Marek z Łukowa, POOL BROKER SP. Z O.O. z Lublina, Firma HPU SLAWEX Janusz Sławiński z Włodawy, PHU DEKAL SP. Jawna z Lubartowa, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy AMIKUS, Renata Kozioł z Jabłonia, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, Eksport - Import DENPOL Janusz Deneka z Kolana, Investcom Sp. z o. o. , Waldemar Malesa z Białej Podlaskiej, AZ-BUD Andrzej Zieniuk z Komarówki Podlaskiej, PMN AGRO Piotr Naumiuk z Warszawy, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, Bank Spółdzielczy w Parczewie, MIKRO ENERGIA, Kazimierz Martychowiec z Opola k/Podedwórza, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Jarosz Rafał z Janowa Lubelskiego.

Serdecznie dziękujemy starostom dożynkowym, przedstawicielom wszystkich sołectw, którzy zorganizowali stoiska promocyjne, delegacjom wieńcowym, zespołom ludowym i śpiewaczym oraz uczestnikom korowodu i wystawcom.

<<FOTOGALERIA>>

 

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy zaangażowali się w udział i przygotowanie uroczystości dożynkowych.

 

 

Organizatorzy

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy