Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy

 

W miesiącu listopad zakończyły się prace związane z II Etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń. Łącznie w ramach całego zadania wykonano pracę na odcinku 5,473 km. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Koszt inwestycji 
2 888 520,00 z czego dofinansowanie 1 837 964,00 zł.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Parczewskim. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy