Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

W miesiącu listopad zakończyły się prace związane z II Etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń. Łącznie w ramach całego zadania wykonano pracę na odcinku 5,473 km. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę i budowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Koszt inwestycji 
2 888 520,00 z czego dofinansowanie 1 837 964,00 zł.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatem Parczewskim. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Urząd Gminy Jabłoń