Doraźny dyżur poselski - Poseł Kornelia Wróblewska

Na prośbę biura poselskiego wynikającą z artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora "art. 24 ust. 2. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udostępnić posłowi lub senatorowi lokal na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego lub senatorskiego w miejscowości, w której poseł lub senator nie otworzył biura określonego w art. 23 ust. 1." informujemy...

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy