Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, profesorów, lekarzy, prawników, inżynierów, urzędników, nauczycieli, policjantów, wszystkich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Tych, którzy stanowili elitę narodu - jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Ta zbrodnia stała się jedną z najbardziej bolesnych kart w naszej historii, o której nie można zapomnieć.  Zbrodnie NKWD i doły śmierci do których trafili bestialsko zamordowani obywatele polscy, obejmowały poza Katyniem inne miejsca Rosji sowieckiej: Charków, Kalinin (dzisiaj Twer), Miednoje oraz Bykownia. Wśród ofiar tego ludobójstwa znalazły się także osoby związane z naszym regionem, z Gminą Jabłoń. Są to:

post. PP Antoni Styrnik, s. Aleksandra ur. 9 lipca 1911 r. w Stoczku (pow. łęczyński). Od 1928r. rodzina Styrników przebywała w Kolonii – Kolano. Zamordowany przez NKWD w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.

post. PP Wacław Bogucki, s. Stanisława i Józefy z Wojtkowskich, ur. 9 maja 1899 r. w Holendernii. Więzień Ostaszkowa zamordowany przez NKWD w 1940r. w Twerze. Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym. 

przod. PP Stanisław Kindracki, s. Eliasza i Dominiki, ur. 15 marca 1896r. w Kolanie.
Na początku wojny trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Został zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Kalininie (obecnie Twer). Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.

post. Adolf Główka, s. Stanisława i Weroniki, ur. 24 kwietnia 1910r. w Dorotce. Na początku wojny trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Został zamordowany przez NKWD w 1940r. w Kalininie (obecnie Twer) . Pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.

por. rez. Stanisław Machowski s. Jędrzeja i Marii z d. Banaś, 1918 został przyjęty do Wojska Polskiego, w okresie międzywojennym pracował jako nauczyciel szkół powszechnych, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu i tam pogrzebany. Od 28 lipca 2000 roku spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

przod. PP Stefan Słoniewski ur. 13 października 1900 r. w Dolinie, kmdt Post. w Jabłoniu w latach 1936 -1939, zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. pochowany w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Aby w szczególny sposób uczcić Ich pamięć, na terenie gminy Jabłoń w roku 2010 oraz 2022  zostały zasadzone Dęby Pamięci na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Kolanie oraz przy Szkole Podstawowej w Gęsi. Oprócz Dębów Pamięci na terenie cmentarza parafialnego w Kolanie znajduje się Krzyż poświęcony pamięci Rodaków zamordowanych w Katyniu i Twerze w 1940 r. oraz pamiątkowa tablica poświęcona Kierownikowi Szkoły Powszechnej w Kolanie umiejscowiona na Szkole Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie.

To właśnie 13 kwietnia, wspominamy i oddajemy hołd wszystkim ofiarom tej okrutnej Zbrodni. Na pamiątkę tego wydarzenia w imieniu całej społeczności, Dariusz Łobejko wójt Gminy Jabłoń wraz z Katarzyną Matczuk dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, w 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej zapalili znicze i złożyli kwiaty we wszystkich tych miejscach upamiętniając w ten sposób bolesną historię naszych rodaków. Katyń dla nas dziś to przede wszystkim obowiązek pamięci o ludziach, którzy za niezłomną wierność Polsce zapłacili najwyższą cenę, o Tych, którym czas zatrzymano w kwietniu 1940, którzy swym męstwem i ofiarnością zasłużyli na podziw, szacunek i pamięć następnych pokoleń…


I tylko  pamięć  została  Po tej katyńskiej nocy...  Pamięć  nie  dała  się zgładzić,  Nie chciała ulec przemocy” Marian Hemar.

Cześć i chwała ofiarom Katynia!

Fot. Barbara Bryguła – GOK Jabłoń 

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.949605599742440


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu