Eliminacje do 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

W dniach 18 - 19 lipca 2020 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się Eliminacje 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski reprezentował zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia. W eliminacjach wzięło udział 29 zespołów śpiewaczych, 14 solistów śpiewaków, 3 solistów instrumentalistów, 1 kapela i 5 grup w kategorii Mistrz i Uczeń.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – folklorysta, antropolog kultury, UMCS, dr Janina Biegalska – folklorysta, Urząd Marszałkowski w Lublinie, mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie i Andrzej Sar – etnomuzykolog, gł. instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie wytypowała do udziału w 54.Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym wielu wykonawców. Zespół ludowy „Kalina” nie otrzymał nominacji na festiwal lecz ten wyjazd był też i okazją do zwiedzenia Muzeum Wsi Lubelskiej i zapoznania się z kulturą regionu lubelskiego. Wyjazd zespołu na przesłuchania mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu Parczewskiego za co serdecznie dziękujemy.

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy