Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE realizuje projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021r.


Gminna Jabłoń w związku z realizacją projektu poszukuje kandydatów na n/w stanowiska:
•    Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
•    Opiekun (pielęgniarka) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłoń (sekretariat – pok. nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w terminie do dnia 3 luty 2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: