Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 29 sierpnia 2021r. na Skwerku za Ośrodkiem Zdrowia w Jabłoniu odbył się Gminny Koncert Profilaktyczny pt. „Rodzina nade wszystko”, którego organizatorem był Wójt Gminy Jabłoń oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Koncert uświetnił swoim występem zespół muzyczny „ILUZJON”. Wydarzenie to odbyło się dzięki wsparciu finansowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu, za co serdecznie dziękujemy.

Celem koncertu była popularyzacja bezalkoholowych imprez lokalnych z elementami profilaktyki oraz promocja wypoczynku na świeżym powietrzu i zdrowego stylu życia, a jednocześnie integracja mieszkańców Gminy Jabłoń, nawiązanie więzi międzypokoleniowych, jak również koleżeńskich i sąsiedzkich. Podczas imprezy rozdane zostały ulotki informacyjno-edukacyjne w zakresie walki z uzależnieniami oraz promocji zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że koncert  przekonał mieszkańców gminy Jabłoń do takiej formy spędzania wolnego czasu jak i pokazał dzieciom, młodzieży i dorosłym, że można być sobą i dobrze bawić się bez używek.

Podczas koncertu przeprowadzona została również zbiórka pieniężna dla Patryka Radomskiego, mieszkańca naszej gminy, który walczy o to, aby całkowicie nie stracić wzroku. W chwili obecnej Patryk widzi zaledwie 30%, a choroba postępuje w zastraszającym tempie. 

W imieniu organizatorów jak i rodziny Patryka pragniemy jeszcze raz wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy, serdecznie podziękować za okazane wielkie serca, jak również wszystkim uczestnikom koncertu za wspaniałą zabawę, podczas której mogliśmy pokazać innym, że nie potrzebne są żadne dodatkowe używki do miłej atmosfery. 

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.2982658125314003


GMINNY OŚRODEK KULTURY W JABŁONIU