Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - Jabłoń 2022 r.

W dniu 30-03-2022 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami eliminacji gminnych byli: Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu, Urząd Gminy w Jabłoniu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Turniej przygotował i przeprowadził dh Mirosław Kusiuk - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu. Uczestnicy eliminacji gminnych musieli rozwiązać test przygotowany przez dh Mirosława Kusiuka, składający się z 35 pytań I grupa, 54 pytań II grupa oraz 43 pytań dla szkoły ponadgimnazjalnej o zróżnicowanym stopniu trudności. 

Jury w składzie: Mirosław Kusiuk - przewodniczący, Katarzyna Matczuk - sekretarz oraz Anna Gromysz - członek

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych, I, II i III grupie wyłoniono następujących zwycięzców:

I grupa

  1. Miejsce - Bartłomiej Szypulski ze szkoły podstawowej w Dawidach
  2. Miejsce - Dawid Łobejko ze szkoły podstawowej w Dawidach
  3. Miejsce - Róża Świderska ze szkoły podstawowej SGO,,POLESIE”  w Jabłoniu

II grupa

  1. Miejsce - Filip Mostowiec ze szkoły podstawowej w Dawidach
  2. Miejsce - Kinga Kędracka ze szkoły podstawowej w Kolanie
  3. Miejsce - Julia Kozłowska ze szkoły podstawowej w Kolanie

III grupa

  1. Miejsce - Paweł Wasilewski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
  2. Miejsce - Bartłomiej Skorupski ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu
  3. Miejsce - Łukasz Wapa ze szkoły ZSCKR w Jabłoniu

W/w osoby będą reprezentowały szkołę i gminę na etapie powiatowym Turnieju w Parczewie. Za udział wszyscy uczestnicy Turnieju z poszczególnych szkół otrzymali dyplomy a za trzy pierwsze miejsca w każdej ze szkół nagrodą były statuetki, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Jabłoniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom który odbędzie w kwietniu w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
odbędą się 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie,
ul. Piwonia 12, 21-200 Parczew, tel. 83 355 19 54.


Opr. Mirosław Kusiuk

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy