Informacja o kolejnym etapie naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 6 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jabłoń wpłynęły oferty następujących osób: 

  1. Pani Zdzisława Iwanejko, zam. Jabłoń
  2. Pan Łukasz Darczuk, zam. Holendernia
  3. Pani Danuta Misiejuk, zam. Rossosz

Kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, gdyż spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy