Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w DDP w Kolanie

Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie ogłoszonego dnia 6 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.jablon.pl wybrani zostali:

  • Pan Łukasz Darczuk, zam. Holendernia
  • Pani Zdzisława Iwanejko, zam. Jabłoń

Kandydaci spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz spełniają wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniają wymagania formalne i posiadają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy. 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy