Informacja z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń

Gmina Jabłoń wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o uruchomienie pompowni Jabłoń, w związku z zalaniem wodą łąk na terenie miejscowości Jabłoń i Kudry.
 
W ZAŁĄCZENIU PISMA:
  1. Pismo skierowane do Wód Polskich
  2. Stanowisko Wód Polskich

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy