Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jabłoniu zaprasza

dzieci od klas I do VIII  z terenu Gminy Jabłoń do udziału w konkursie  plastyczno – profilaktycznym

pt. 
„Trzeźwe życie to dobre życie!”

Przedmiotem konkursu jest: stworzenie projektu ilustracji do kalendarza profilaktycznego na 2023 rokbędącego plastyczną interpretacją tematu konkursu.

Format pracy – A2 (420 mm x 594 mm), układ poziomy, wykonana w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Głównym celem konkursu jest promocja stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy oraz zwiększanie obszaru świadomości z zakresu zagrożeń uzależnieniami.

Prace należy złożyć do dnia 30.09.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń. pokój nr 5 lub 6, bądź do dyrektora szkoły.

Nagrodzonych zostanie 12 prac plastycznych, które będą częścią Kalendarza Profilaktycznego na rok 2023.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu oraz pod numerem telefonu: (83) 356 00 06 wew. 35.

PLIKI DO POBRANIA: 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu