KONKURS „Transgraniczny Rezerwat Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, który jest organizowany pod nazwą „Transgraniczny Rezerwat Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”. Organizatorami Konkursu jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Gmina Podedwórze, Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu oraz realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VIII.
Przesłane zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym czasie.
Natomiast Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 15.10. 2021r. - 22.10.2021 r.
Tematyka: Prezentacja fotograficzna Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy