Konsultacje społeczne – I etap - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian wprowadzono w następujących dokumentach...

 

czytaj więcej >>