Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie stanowisk, propozycji i oczekiwań odnośnie zapisów przewidzianych w Prognozie. Konsultacje prowadzone będą w dniach od: 04.06.2020 r. do: 25.06.2020 r. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez udostępnione Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju sieci transportowej w gminach partnerskich na lata 2020-2029 wraz z Formularzem konsultacyjnym:
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
  • na stronie internetowej: www.jablon.pl
 
Konsultacje odbywają się poprzez złożenie pisemnych uwag dotyczących zapisów Prognozy na Formularzu konsultacyjnym. Wypełnione Formularze należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.06.2020 r.
 
Pliki do pobrania: