„Moje miejsce-aktywne miejsce”

Milo nam poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł na realizacje projektu „Moje miejsce-aktywne miejsce”  w ramach edycji „Moje Miejsce na Ziemi”,  którego organizatorem jest Fundacja Orlen.

Celem projektu jest wspieranie mieszkańców Gminy w szczególności wsi Paszenki w działania na rzecz społeczności, w tym podejmowanie inicjatywy do wspólnego upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w miejscowości Paszenki.

Docelowym miejscem realizacji projektu będzie Wiejski Dom Kultury w Paszenkach. Projekt przewiduje zakup sprzętu sportowego w tym m.in. stołów do gry w tenisa, organizacje zawodów w grę w tenisa na szczeblu gminnym, a także wyjazd dla uczestników zajęć sportowych.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji Orlen

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy