Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 2/22 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Jabłoń na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

PLIKI DO POBRANIA: