Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Jabłoń ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet drzewny, holzgas), pompy ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego, pompy ciepła przygotowujące ciepłą wodę użytkową). Oferowane dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto).

DOKUMENTY:

Informacja ogólna dotycząca projektu - POBIERZ

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE - POBIERZ

Pełnomocnictwo współwłaściciela nieruchomości - POBIERZ

Wniosek nr 1 (fotowoltaika) - POBIERZ

Wniosek nr 2 (solary) - POBIERZ

Wniosek nr 3 (kotły) - POBIERZ

Wniosek nr 4 (pompa ciepła, ogrz. bud. mieszk.) - POBIERZ

Wniosek nr 5 (pompa ciepła c.w.u.) - POBIERZUrząd Gminy Jabłoń