Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna i poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna udzielana jest w ramach działalności PUNKTU KONSULTACYJNEGO prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu. Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Jabłoniu, tel. 83 356 00 06 wew. 27. Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Punkcie dzwoniąc pod numer: 507 157 020

czytaj więcej >>


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy