Nowe inwestycje w Gminie Jabłoń!

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowania na poniższe inwestycje:

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km.

Zadanie obejmuje:

  • budowę ciągu dróg gminnych nr 103787L i 103758L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 863 mb,
  • budowę dwóch dróg w m. Kolano nr 104023L o dł. ok. 358 mb i nr 103769L o dł. ok. 966 mb.
  • budowę drogi nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 325 mb,
  • przebudowę drogi nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb,
  • przebudowę drogi powiatowej nr 1095L w m. Dawidy o dł. ok. 990 mb

Wartość inwestycji 4.192.710 zł, wartość dofinansowania - 3.983.074,50 zł, wkład własny 5%

 

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń o wartości 2.783.500,00 zł, wkład własny 5% wartości inwestycji.

W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jabłoń. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż 7 gruntowych pomp ciepła i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostaną objęte budynki o łącznej powierzchni około 9894,91 m². Instalacje zostaną zamontowane na
5 szkołach podstawowych, żłobku, świetlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.

Wartość inwestycji 2.930.000 zł, wartość dofinansowania - 2.783.500 zł, wkład własny 5% 

 

Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń o wartości 3.598.200,00 zł, wkład własny 10% wartości inwestycji.

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

  • budowa budynku sezonowego zaplecza boiska wraz z przyłączami, instalacją PV o mocy 3,2 kW, remont trybuny, utwardzenie terenu i budowa parkingu, montażu małej architektury na stadionie gminnym w m. Jabłoń,
  • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej oraz budowa pump-trucka przy SP Jabłoń,
  • rozbudowa bud. OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne.

Wartość inwestycji 3.998.000 zł, wartość dofinansowania - 3.598.200 zł, wkład własny 10%.

 

 


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy