Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w gminie Jabłoń nie odbędą się

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 139 w Jabłoniu informuje, że w okręgu wyborczym Nr 139 w Jabłoniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zgłoszona lista kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Okręgowa Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów...

 

czytaj więcej >>

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy