Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W życiu każdej społeczności znajdują się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają bieg działalności na długie lata. W Dawidach podjęte zostały działania w zakresie promowania kultury naszego regionu, poszukiwania prawdy historycznej i przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom, tym samym ocalając od zapomnienia.

Zwieńczeniem tych działań było otwarcie „Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy”, które miało miejsce 14 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Dawidach, które prowadzi Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”.

Powstanie Izby Pamięci było życzeniem niedawno zmarłego ks. Prałata Stanisława Dzyra, który urodził się i wychował w Dawidach. Poza swoją pracą duszpasterską ksiądz Stanisław zawsze pasjonował się historią, głównie lokalną. Był skarbnicą wiedzy o czasach minionych, bardzo chętnie swoją wiedzą dzielił się z każdym kto zwróci się do niego z prośbą o przybliżenie jakiegoś tematu o czasach minionych. Prowadził różne zapiski o wydarzeniach z czasów swojego dzieciństwa i młodości, a także o faktach godnych upamiętnienia w swojej rodzinnej miejscowości Dawidy. Był też miłośnikiem starych zapomnianych pieśni ludowych, które nagrywał aby nie poszły w zapomnienie. Miał niezwykłą pamięć i był znakomitym gawędziarzem, przez co każdy kto zetknął się kiedyś z Księdzem Stanisławem wie, że jeden rozpoczęty temat przechodził w kolejne, a opowieści Jego były niezwykle barwne. Miał świadomość, że czas może zatrzeć wiele spraw, więc swoje zapiski skrzętnie gromadził w jednym miejscu, czyli u swojej rodziny w ukochanych Dawidach i tam gdzie ostatnio mieszkał – w Adamowie z odpowiednią dyspozycją jak z nimi w przyszłości mają postąpić, a przede wszystkim aby się nimi podzielić. I tak też się stało. W dość krótkim czasie przy zaangażowaniu Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń”, Szkoły Podstawowej w Dawidach, mieszkańców tej miejscowości i w dużej mierze rodziny, która udostępniła zbiory księdza prałata, powstała „Izba Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy. 

Uroczystość rozpoczęła się akademią, której tematem były lata dziecięce i młodzieńcze śp. Księdza Prałata Stanisława Dzyra w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. Część artystyczną jak i powitanie poprowadziła dyrektor tejże szkoły Anna Oniszczuk. Następnie Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń wyraził swoje podziękowania za tą inicjatywę, która przypomni i przybliży mieszkańcom historię wsi Dawidy, jak i będzie najlepszą lekcją historii dla młodszych pokoleń. Wspólnie z Katarzyną Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu wręczyli organizatorom Księgę Pamiątkową by wszyscy co odwiedzą Izbę Pamięci mogli wyrazić swoje refleksje i przemyślenia. Marek Kozak - prezes Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” podziękował mieszkańcom Dawidów za pracę i zaangażowanie w powstanie Izby Pamięci oraz za udostępnienie cennych materiałów dotyczących Dawidów i ich mieszkańców, a w szczególności rodzinie Dzyrów. Po części artystycznej nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i otwarcie Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, którego dokonał Dariusz Łobejko - wójt Gminy Jabłoń wraz z najmłodszymi uczennicami szkoły podstawowej.

Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje z okazji otwarcia Izby Pamięci Mieszkańców Wsi Dawidy, miejsca które ma być świadectwem wiary, tradycji i kultury zamieszkujących oraz życzymy wielu lat sukcesów, wytrwałości w niełatwej misji, jaką jest pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Link do galerii: facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913& (fot. Anna Sak, Agnieszka Szypulska, Katarzyna Matczuk)


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu