Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 198,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 61,30 Mg odpadów. 

Odbiór powyższych odpadów odbędzie się w dniach 27-29.04.2022 r.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w roku 2021 złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i godziny odbioru odpadów zostaną przekazane bezpośrednio tym osobom.


Urząd Gminy Jabłoń