Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 198,00 zł w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach, którego poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 61,30 Mg odpadów. 

Odbiór powyższych odpadów odbędzie się w dniach 27-29.04.2022 r.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie tych rolników, którzy w roku 2021 złożyli deklaracje przekazania odpadów rolniczych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i godziny odbioru odpadów zostaną przekazane bezpośrednio tym osobom.


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy