Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych (10 szt.), montażem kotłów na biomasę (14 szt.), a także pomp ciepła na ciepła wodę użytkową (2 szt.) w ramach inwestycji „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jabłoń”. Obecnie trwają prace montażowe instalacji solarnych (179 szt.)

Wartość inwestycji: 1.855.356,05 zł brutto
Dofinansowanie: 65 % wartości netto.

Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.


URZĄD GMINY JABŁOŃ