Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 10 września 2021 r. zakończono wszystkie zaplanowane prace związane z realizacją projektu „OZE w Gminie Jabłoń I”.

W ramach projektu wykonano:

1. Dostawę i montaż 179 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, w tym:

  • 148 zestawów, każdy o mocy minimalnej 3,2 kW, składający się z 2 kolektorów i podgrzewacza o poj. 200l,
  • 31 zestawów, każdy o mocy minimalnej 4,8 kW, składający się z 3 kolektorów i podgrzewacza o poj. 300l.

Wykonawca: DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, Kwidzyń

 

2. Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,2 kW- 10 szt.

Wykonawca: GOLDSUN Radosław Szewczuk, Zamość

 

3. Dostawę i montaż kotłów na biomasę w tym:

  • 1 szt. o mocy 50 kW
  • 4 szt. o mocy 24 kW
  • 8 szt. o mocy 15 kW

Wykonawca: MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec, Opole 

 

4. Dostawę i montaż pomp ciepła na ciepłą wodę użytkową o mocy 2,5 kW-2 szt.


Wykonawca: MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec, Opole

 

Całkowita wartość inwestycji: 1.963.684,27 zł brutto

Koszty kwalifikowane: 1.791,575,93 zł netto

Dofinansowanie: 65 % wartości netto.

Obecnie na terenie Gminy Jabłoń zamontowanych jest 527 szt. instalacji kolektorów słonecznych na domach jednorodzinnych oraz 7 szt. na budynkach użyteczności publicznej.

 

Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.


 


Urząd Gminy Jabłoń