Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dofinansowanie w wysokości 94.515,00 zł. Moduł jest adresowany do m.in. samorządów gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Planowane wydatki na realizacje wsparcia dot. zakupu:

 • lampy bakteriobójczej - 6 szt.
 • ozonatora - 6 szt.
 • odkurzacza parowego z akcesoriami - 6 szt.
 • odkurzacza - 9 szt.
 • maszyny do mycia podłogi - 2 szt.
 • stacji do dezynfekcji rąk - 12 szt.
 • rękawiczek jednorazowych - 100 opak.
 • maseczek jednorazowych - 100 opak.
 • płynów do dezynfekcji powierzchni i rąk - 100 opak.
 • czepka jednorazowego - 20 szt.
 • suszarki do rąk - 23 szt.

Sprzęt trafi do Urzędu Gminy w Jabłoniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Dziennego Domu Pomocy w Kolanie, Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej im. SGO Polesia w Jabłoniu. Środki finansowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Urząd Gminy Jabłoń