Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - 2022

14 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który stanowi jeden z etapów do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Celem festiwalu jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego stroju, muzykowania i śpiewu ludowego, zaś repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu.

W przeglądzie udział wzięło sześć zespołów z powiatu parczewskiego; „Polesie” i „Sosna” z Sosnowicy, „Lawenda Folk” z Juliopola, „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego i reprezentanci Jabłonia: Zespół ludowy „Kalina” i Zespół ludowy „Jabłoneczka” działający przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – etnolingwista, folklorysta, kulturoznawca, badacz kultury regionalnej, antropolog i od początku swojej pracy naukowej związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i mgr Kornelia Sar - muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie po wysłuchaniu wszystkich zespołów postanowiła zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Zespół ludowy „Jabłoneczka”, który będzie reprezentował Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski na eliminacjach do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje odbędą się 29 maja 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Skład zespołu:

  • Marzena Zieńczuk - wicedyrektor szkoły
  • Faustyna Kucyk - uczennica
  • Anna Pawłowska - uczennica
  • Julia Derlukiewicz - uczennica
  • Alicja Jabłońska - uczennica

Serdecznie gratulujemy zespołowi „Jabłoneczka” nominacji, a obu zespołom z Jabłonia dziękujemy za reprezentację i promocję Gminy Jabłoń, jak i motywację, za to, że dbają aby tradycja, kultura, strój ludowy i gwara pozostawały w naszej pamięci. By pokazać to, że wieś to nie była tylko bieda i ciężka praca na roli ale też to, że ludzie podczas różnych prac domowych i polowych, a niekiedy i w wolnym czasie, którego mieli nie za wiele wspólnie z rodziną czy sąsiadami układali i wyśpiewywali swoje historie i losy w prostych słowach i melodiach.

Link do Galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3172915476288266


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy