Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
  1. Podmiotem, który dostarczał będzie węgiel dla Gminy Jabłoń jest: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  2. Osoba zainteresowana składa w Urzędzie Gminy Jabłoń pok. nr 11 (sekretariat) wniosek o zakup węgla (max. 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony po 01.01.2023 r.).
  3. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, na podstawie wystawionej przez Gminę Jabłoń faktury VAT osoba zainteresowana dokonuje w kasie urzędu gminy zapłaty za węgiel: gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie za ilość wskazaną do odbioru w terminie do 31.12.2022 r.).
  4. Z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty, osoba udaje się do punktu wskazanego we wniosku celem odbioru zakupionego węgla, tj.:
  • Kółko Rolnicze w Gęsi, Gęś 128, 21-205 Jabłoń 
  • PPH LEGAREX, Grzegorz Lewczuk, ul. Jadwigi Tokarskiej 14, 21-205 Jabłoń.

 W załączeniu wniosek:


Urząd Gminy Jabłoń