"Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny"

Projekt "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny" dofinansowano ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Zakończono prace dotyczące wymiany oświetlenia na terenie Gminy Jabłoń w ramach projektu partnerskiego pt. "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny".

Głównym celem projektu było ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny.


W  ramach projektu zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie siedmiu gmin partnerskich – łącznie 3045 przestarzałych opraw oświetleniowych zostało wymienionych na energooszczędne lampy LED, w tym:
- 612 sztuk w gminie Wisznice
- 491 sztuk w Gminie Łomazy
- 446 sztuk w gminie Jabłoń
- 469 sztuk w gminie Milanów
- 120 sztuk w gminie Rossosz
- 562 sztuki na terenie miasta Terespol
- 345 sztuk w gminie Rokitno.

Ogólna wartość projektu w gm. Jabłoń: 629.760,00 zł

Dofinansowanie: 435.200,00 zł

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy