Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń w miejscowościach Jabłoń i Paszenki

W dniu 28.04.2021 r. dokonano odbioru dwóch gminnych dróg o nr KDG 103786 w m. Paszenki oraz drogi o nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń.

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki obejmowała wykonanie jezdni o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000,0 do km 0+185,00.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Podbudowę,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 147.064,70 zł
Dofinansowania: 73.532,00 złInwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń obejmowała wykonanie jezdni o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym, na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej na odcinku od km 0+000 do km 0+633.


Zakres prac obejmował:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego,
• Odwodnienie,
• Podbudowę,
• Krawężniki i koryto,
• Nawierzchnie,
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
• Roboty wykończeniowe,
• Inne roboty.

Całkowita wartość inwestycji: 355.126,17 zł
Dofinansowania: 177.563,00 zł


Dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy