Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki

 

Powiat Parczewski podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę o udzielenie dofinansowanie dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki (kilometraż roboczy od km 19+124,30 do km 19+567)" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie to przewiduje budowę drogi o długości ok. 443 m z nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami w 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 343 888 zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 240 721 zł. Pozostał kwota została po połowie zabezpieczona w budżetach Gminy Jabłoń i Powiatu Parczewskiego.

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy