Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Rozpoczęto II etap prac drogowych w ramach realizacji projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż - od km 28+053 do km 33+526)" dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020.

II etap prac przewiduje:
- roboty rozbiórkowe i zabezpieczające,
- roboty ziemne,
- roboty związane z wykonaniem podbudowy,
- roboty związane z wykonaniem krawężników i obrzeży,
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni: chodników i jezdni,
- roboty związane z wykonaniem poboczy,
- roboty związane z wykonaniem odwodnienia,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt inwestycji: 1.086.344,67 zł
Przewidywany termin zakończenia prac
: Jesień 2018 r.

Urząd Gminy Jabłoń