Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia

W dniu 21 lutego br. została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09, zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Parczew Spółka Akcyjna, ul. 11 listopada 170, 21-200 Parczew. Wartość całej inwestycji, która będzie realizowana w 2 etapach, wynosi 2 445 049,28 zł. Końcowy termin realizacji zadania to 30 czerwca 2021r.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy