Przełączenie numeru alarmowego 998 do WCPR w Lublinie

W dniu 12 lutego 2021 r. na terenie powiatu parczewskiego nastąpi przełączenie numeru alarmowego 998 do WCPR w Lublinie. 

Oznacza to, że po tej dacie dzwoniąc z terenu powiatu na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Lublinie, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je w formie formatki elektronicznej do Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Dyżurny Stanowiska Kierowania na podstawie otrzymanego z CPR zgłoszenia będzie dysponował odpowiednie do sytuacji siły ratownicze oraz koordynował prowadzone działania. Sytuacja analogiczna jak w przypadku połączenia na numer alarmowy 112.

 

Odnosząc się do powyższego wszystkie sprawy związane z koniecznością bezpośredniego kontaktu z Dyżurnym Operacyjnym Stanowiska Kierowania (np. wycofanie sprzętu z podziału bojowego, dane do informacji ze zdarzenia lub utrudniona łączność radiowa podczas działań ratowniczych itp.) należy kierować na poniższe numery telefoniczne:

  1. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 54,
  2. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 55,
  3. SK KP PSP w Parczewie, tel. 83 355 19 56.

WAŻNE!!

Numer 998 jest dalej aktywny. W przypadku pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia niezmiennie należy wykonać połączenie telefoniczne na numer 998 lub 112.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy