Ranking finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce na 2020 r.

W dniu 19 czerwca br. ogłoszono ranking finansowy Samorządu terytorialnego za rok 2020.

Gmina Jabłoń w kategorii gmin wiejskich zajęła 417 miejsce na 1533 pozycji. W powiecie parczewskim jest to jeden z najlepszych wyników w rankingu,.

Podczas analizy, Komisja zbadała sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:

  • samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami,
  • przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze,
  • obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

Więcej informacji:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf


URZĄD GMINY JABŁOŃ

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy