Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

 

W miesiącu wrześniu zostały dokonane czynności odbiorowe na pierwszy etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń”. Etap ten obejmował rewitalizację obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego oraz utwardzenie terenu. Wykonawcą prac była firma ARGON Arkadiusz Półtorak.


Koszt inwestycji: 138 127,40 zł


W drugim etapie projektu zaplanowana jest Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Jabłoń, na który wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Prace potrwają do końca 2020 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.Urząd Gminy Jabłoń

 plac zabaw

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy