Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dnia 18 listopada przypada 157 rocznica Bitwy pod Kolanem i Holendernią, która miała miejsce w 1863 r. Była to największa bitwa powstańców styczniowych z Imperium Rosyjskim na ziemi parczewskiej. Z tej okazji w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2020 r. w Kościele Parafialnym Imienia NMP w Kolanie została odprawiona msza święta w intencji powstańców styczniowych walczących w tej bitwie. Po nabożeństwie przeszliśmy na cmentarz parafialny, na którym znajduje się pomnik poświęcony powstańcom poległym w Bitwie pod Kolanem i Holendernią w dniu 18.11.1863 r. i krzyż poświęcony Jadwidze hr. Łubieńskiej (W sprawę powstania styczniowego zaangażowana była rodzina Łubieńskich zamieszkująca pałac w Kolanie, który stał się schronieniem jak i szpitalem dla wielu powstańców. W walkach powstańczych brali również udział Witold, Kazimierz i Zdzisław Łubieńscy).


W miejscach pamięci zostały zapalone symboliczne znicze, które w imieniu samorządu i mieszkańców Gminy Jabłoń zapaliły Agnieszka Kuniszyk – przewodnicząca Rady Gminy i Diana Abramczyk - Sak - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłoń. W tej skromnej uroczystości również uczestniczyli: Kazimierz Jaszczuk – radny Powiatu Parczewskiego, pracownicy GOK i GBP w Jabłoniu oraz Marian Kliszczewski. Prócz miejsc pamięci związanych z powstaniem styczniowym na miejscowym cmentarzu znajdują się też inne pomniki i krzyże upamiętniające wydarzenia związane z Kolanem, na których również zostały zapalone znicze.


„Celem zaś jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest odzyskanie niepodległości i ustalenie w kraju naszym porządku opartego na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu prawa i wszelkiej sprawiedliwości”


Powyższe słowa Romualda Traugutta doskonale oddają charakter wyjątkowego przywódcy Powstania Styczniowego. Mając nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości, poświęcił wszystkie swoje umiejętności i siły jako żołnierz i dowódca, a my jako wolni ludzie w wolnej i niepodległej Polsce zawsze pamiętajmy o tych, którzy dla nas o tą wolność walczyli.

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu