Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęły się pracę budowlane w sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej im. „SGO Polesie” w Jabłoniu w ramach zadania pn. „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń”. To I etap w ramach powyższego zadania.

Wykonawcą inwestycji jest PROGRES Smoliński Bober Spółka Jawna z Radzynia Podlaskiego. Prace swoim zakresem będą obejmowały m.in.: remont posadzki sali gimnastycznej, remont schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrady przy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, montaż nowych słupków do gry w siatkówkę, malowanie sali gimnastycznej, montaż wentylatorów wraz z kratkami, wymianę stolarki okiennej. Na ścianie zachodniej zostanie wykonany mural wraz z wykonaniem oświetlenia na wysięgnikach. Powstanie tor typu Pumptrack o długości toru ok 107,5 m na działce oświatowej.

Podpisany kontrakt z w/w wykonawcą przewiduję budowę i modernizacje trzech obiektów użyteczności publicznej w tym: rozbudowę budynku osp na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno, remont sali gimnastycznej wraz z  budową  pump tracka, a także budowę budynku zaplecza sportowego połączoną z przebudową trybun, utwardzeniem terenu, budową parkingu, montażu małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wartość całego dofinansowania: 3 598 200,00 zł

Wartość całej inwestycji: 4 799 962,18 zł brutto

Wartość wkładu wlanego: 1 201 762,18 zł


Urząd Gminy Jabłoń 

Zadanie „Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.