Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Celem projektu jest:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu: „KORZYSTANIE Z CYFROWYCH USŁUG NA ZAAWANSOWANYM POZIOMIE”.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

Czego dowie się Twój nastolatek?
Pozna kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem narzędzi online. Dowie się, jakie są dostępne aplikacje umożliwiające składanie wniosków i załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie oraz prowadzenie i zarządzanie elektronicznym kontem bankowym. Zdobędzie również kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją online. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo pozyska wiedzę związaną z dostępnością usług online.

  • Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/
  • Osoby, które chcą się zapisać na szkolenie zapraszam do kontaktu osobistego lub telefonicznego pod nr. 502 271 841
  • Deklaracje uczestnictwa w szkoleniu należy złożyć do dnia 9 marca 2021r.
  • Osoba koordynująca szkolenie - Katarzyna Matczuk
  • Dokumenty uczestnictwa w projekcie dostępne są w GOK w Jabłoniu lub w linkach poniżej:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu