Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzięki staraniom całej społeczności Szkoły Podstawowej w Gęsi udało się pozyskać z PZU dofinansowanie do wykonania specjalnego podjazdu dla niepełnosprawnych a także do budowy miasteczka ruchu drogowego.

Szkolenie przyszłych rowerzystów jest inwestycją w bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystują później zdobytą wiedzę do bezpiecznej jazdy rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi. Przedszkolaki natomiast będą mogły bezpiecznie uczyć się np. prawidłowego przekraczania jezdni.

Wartość zadania wynosi 95 tys. zł, kwota dofinansowania z PZU 73 tys. zł.

 

 

Urząd Gminy Jabłoń